::. ประพจน์เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรมจากเกวียน ไม้เก่าคุณภาพดี .::

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : โต๊ะเดี่ียว/โต๊ะชุด
โต๊ะกาแฟชุดกลม 1
F 001
โต๊ะกาแฟชุดกลม 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 5,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดกลม 2
F 002
โต๊ะกาแฟชุดกลม 2

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 5,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดกลม 3
F 003
โต๊ะกาแฟชุดกลม 3

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 3,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดครึ่งวงกลม
F 004
โต๊ะกาแฟชุดครึ่งวงกลม

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 3,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยม 1
F 005
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยม 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 5,800.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยม 2
F 006
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยม 2

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 5,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยมพิง 1
F 007
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยมพิง 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 7,500.00 บาท
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยมพิง 2
F 008
โต๊ะกาแฟชุดเหลี่ยมพิง 2

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 7,500.00 บาท
โต๊ะชุดกลมพนักพิง
F 009
โต๊ะชุดกลมพนักพิง

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x  ยาว x  สูง

โต๊ะ    :  1.20 x 1.20 x 0.75  ม.

เก้าอี้   :  0.35 x 0.35 x 0.95  ม.

ราคา 15,000.00 บาท
โต๊ะชุดกลมใหญ่
F 010
โต๊ะชุดกลมใหญ่

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :   กว้าง x ยาว x  สูง

โต๊ะ    :  1.50 x 1.50 x 0.75    ม.

เก้าอี้   :  0.60 x 0.60 x 0.85    ม.

ราคา 45,000.00 บาท
โต๊ะชุดเก้าอี้กลม
F 011
โต๊ะชุดเก้าอี้กลม

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 0 บาท
โต๊ะชุดตอไม้
F 012
โต๊ะชุดตอไม้

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :   กว้าง x  ยาว x  สูง

โต๊ะ    :   1.55 x 1.55 x 0.75  ม.

เก้าอี้   :  0.55 x 0.60 x 0.80   ม.

ราคา 15,000.00 บาท
โต๊ะชุดทานตะวัน 1
F 013
โต๊ะชุดทานตะวัน 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

โต๊ะ    :  1.15 x 1.15 x 1  ม.

เก้าอี้   :  0.60 x 0.60 x 0.85  มใ

ราคา 18,000.00 บาท
โต๊ะชุดทานตะวัน 2
F 014
โต๊ะชุดทานตะวัน 2

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

โต๊ะ    :  1.15 x 1.15 x 1  ม.

เก้าอี้   :  0.60 x 0.60 x 0.85  ม.

ราคา 18,000.00 บาท
โต๊ะชุดดุมพนักพิง 2 เมตร
F 015
โต๊ะชุดดุมพนักพิง 2 เมตร

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ราคา 35,000.00 บาท
โต๊ะชุดพนักพิง 120 ซม. 1
F 016
โต๊ะชุดพนักพิง 120 ซม. 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

โต๊ะ    :  0.80 x 1.20 x 0.75  ม.

เก้าอี้   :  0.75 x 1.30 x 0.90  ม.

ราคา 15,000.00 บาท
โต๊ะชุดพนักพิง 120 ซม. 2
F 017
โต๊ะชุดพนักพิง 120 ซม. 2

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :   กว้าง x ยาว x สูง

โต๊ะ    :  0.80 x 1.20 x 0.75   ม.

เก้าอี้   :  0.75 x 1.30 x 0.90   ม.

ราคา 15,000.00 บาท
โต๊ะชุดพนักพิง150ซม. 1
F 018
โต๊ะชุดพนักพิง150ซม. 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :   กว้าง x ยาว x สูง 

โต๊ะ     :  0.80 x 1.50 x 0.75   ม.

เก้าอี้    :  0.90 x 1.60 x 0.90   ม.

ราคา 18,000.00 บาท
โต๊ะชุดพนักพิง150ซม. 2
F 019
โต๊ะชุดพนักพิง150ซม. 2

เฟอร์นิเจอร์ไม้จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :   กว้าง x  ยาว x  สูง

โต๊ะ    :   0.80 x 1.50 x 0.75   ม.

เก้าอี้   :   0.90 x 1.60 x 0.90   ม.

ราคา 20,000.00 บาท
โต๊ะชุดพนักพิงหางนกยูง 1
F 020
โต๊ะชุดพนักพิงหางนกยูง 1

เฟอร์นิเจอร์จากเกวียนไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

โต๊ะ   :  0.85 x 1.50 x 0.75  ม.

เก้าอี้ยาว  :  0.75 x 1'70 x 1  ม.

ราคา 30,000.00 บาท
 
Online:  2
Visits:  1,149,729
Today:  43
PageView/Month:  43