::. ประพจน์เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรมจากเกวียน ไม้เก่าคุณภาพดี .::

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : ศาลา
ศาลาแปดเหลี่ยม
S 001
ศาลาแปดเหลี่ยม

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 4 x 4 x 3.65 ม.

ราคา 72,000.00 บาท
ศาลาแปดเหลี่ยม
S 002
ศาลาแปดเหลี่ยม

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด : 3.80 x 3.80 x 3.65 ม.

ราคา 68,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยกลางน้ำ
S 003
ศาลาทรงไทยกลางน้ำ

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด : 3.8 x 3.8 x 4.55 ม.

ราคา 68,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยบันได 3 ขั้น
S 004
ศาลาทรงไทยบันได 3 ขั้น

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

ขนาด : 3.80 x 3.80 x 4.55 ม.

ราคา 68,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน
S 005
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด   :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 4 x 6.65 x 4.55   เมตร

ราคา 150,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 3
S 007
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 3

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.50x5x4.30  เมตร

ราคา 190,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 4
S 008
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 4

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.50x5x4.30  เมตร

ราคา 190,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 5
S 009
ศาลาทรงไทยมีนอกชาน 5

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x  ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด   :  4x6x4.55

ราคา 120,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยหลังใหญ่
S 011
ศาลาทรงไทยหลังใหญ่

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.80 x 3.80 x 4.30  ม.

ราคา 62,000.00 บาท
ศาลาทรงไทยหลังใหญ่ 2
S 012
ศาลาทรงไทยหลังใหญ่ 2

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.80x3.80x4.30  เมตร

ราคา 62,000.00 บาท
ศาลาทรงบาหลี
S 013
ศาลาทรงบาหลี

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x  สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6x6x4.50  เมตร

ราคา 250,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น
S 014
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.80x3.80x3.65  เมตร

ราคา 68,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น  บันได 3 ขั้น
S 015
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น บันได 3 ขั้น

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.80 x 3.80 x 3.90  ม.

ราคา 68,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่
S 016
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6x6x4  เมตร

ราคา 190,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่ 2
S 017
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่ 2

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  5x5x4  เมตร

ราคา 180,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่ 3
S 018
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดใหญ่ 3

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6 x 6 x 4  ม.

ราคา 180,000.00 บาท
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดเล็ก
S 019
ศาลาทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้นขนาดเล็ก

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  3.80x3.80x3.90  เมตร

ราคา 55,000.00 บาท
ศาลาเอนกปะสงค์
S 020
ศาลาเอนกปะสงค์

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  8x12x6.50  เมตร

ราคา 700,000.00 บาท
ศาลาเอนกประสงค์ 2
S 021
ศาลาเอนกประสงค์ 2

เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6 x 6 x5  ม.

ราคา 75,000.00 บาท
ศาลานอกชานหลังเล็ก
S22
ศาลานอกชานหลังเล็ก

ศาลาไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด   :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด   :  3x4.50x3.20  เมตร

ราคา 68,000.00 บาท
 
Online:  2
Visits:  1,135,493
Today:  154
PageView/Month:  2,328