::. ประพจน์เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรมจากเกวียน ไม้เก่าคุณภาพดี .::

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : บ้านทรงไทย
บ้านทรงไทยหลังคายาว
B 001
บ้านทรงไทยหลังคายาว

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 7.50 x 10 x 5.70 ม.

ห้องนอน : 3.50 x 5.50 x 3 ม.

ห้องน้ำ : 2 x 2 x 2.80 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยกาแลใต้ถุนสูง
B 002
บ้านทรงไทยกาแลใต้ถุนสูง

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

พื้นที่ทั้งหมด : 8 x 9 x 6.50 ม.

ห้องนอน : 5 x 3.50 x 3 ม. 

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยศาลาแปดเหลี่ยม
B 004
บ้านทรงไทยศาลาแปดเหลี่ยม

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 5.50 x 11 x 7 ม.

ห้องนอน : 3.50 x 3.50 x 3 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงแปดเหลี่ยม
B 006
บ้านทรงแปดเหลี่ยม

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 6.50 x 9 x 6.50 ม.

ห้องนอน : 4.50 x 4.50 x 3 ม.

ห้องน้ำ : 1.70 x 1.50 x 2.30 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยสไตล์รีสอร์ท
B 007
บ้านทรงไทยสไตล์รีสอร์ท

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 6 x 10.50 x 5.70 ม.

ห้องนอน : 4 x 6 x 3 ม.

ห้องน้ำ : 2.50 x 1.60 x 3 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย 2 มุข
B 008
บ้านทรงไทย 2 มุข

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

พื้นที่ทั้งหมด : 9.5จ x 9 x 5 ม.

ห้องนอน : 7 x 4 x 3 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงปั้ญหญา
B 009
บ้านทรงปั้ญหญา

บ้านทรงไทยจากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6.50x6x4.80  เมตร

ห้องนอน   :  3x3x2.70   เมตร

 

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยจั่วกาแล
B 010
บ้านทรงไทยจั่วกาแล

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด : 7.50 x 10 x 5.70 ม.

ห้องนอน : 3.50 x 5.50 x 3 ม.

ห้องน้ำ : 2 x 2 x 2.80 ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงหลังคายาวใต้ถุนสูง
B 012
บ้านทรงหลังคายาวใต้ถุนสูง

บ้านทรงไทยจากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด   :  5x8x6  เมตร

ห้องนอน   :  3x3x2.7  เมตร

ชานด้านหน้า  :  3x3x2.7  เมตร

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยกาแลหลังคาไม้
B 014
บ้านทรงไทยกาแลหลังคาไม้

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด:  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด :  6 x 11 x 5.50  ม.

ห้องนอน  :  4 x 4 x 3  ม

ห้องน้ำ  :  2 x 2 x 2.80 ม

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยหลังคายาว2
B 015
บ้านทรงไทยหลังคายาว2

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  7.50 x 8.50 x 5  ม.

ห้องนอน  :  5 x 3 x 3  ม

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยขนาดใหญ่
B 016
บ้านทรงไทยขนาดใหญ่

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x  ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  5.50 x 11 x 7  ม.

ห้องนอน  :  3.50 x 3.50 x 3  ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงปั้นหยา
B 017
บ้านทรงปั้นหยา

บ้านทรงไทยจากไม้เก่า

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  7.50 x 9 x 5.50  ม.

ห้องนอน  :  3.50 x 7 x 3  ม

ห้องน้ำ  :  1.80 x 1.80 x 3  ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย ซุ้มบันใด
B 018
บ้านทรงไทย ซุ้มบันใด

บ้านทรงไทยจากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  5x7.50x5.50  เมตร

ห้องนอน    :   3x3x2.70  เมตร

ชานด้านหน้า   :  3x2  เมตร

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย
B020
บ้านทรงไทย

เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด   :   9.50 x 9 x 7   ม.

ห้องนอน       :  3.50 x 5 x 3  ม.

ห้องน้ำ        :  2 x 2.50 x 2.20  ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย
B021
บ้านทรงไทย

เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง x  ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  6 x 10.50 x 5.50  ม.

ห้องนอน      :  4 x 4 x 3    ม.

ห้องน้ำ        : 1.50 x 2 x 2.50  ม.

 

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย
b022
บ้านทรงไทย

บ้านทรงไทยไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด     :  กว้าง  x  ยาว x  สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :   5 x 6.50 x 7  ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย
B023
บ้านทรงไทย

บ้านทรงไทยจากไม้เก่าคุณภาพดี

ขนาด  :  กว้าง  x  ยาว  x  สูง

พื้นที่ทั้งหมด   :  6 x 7 x 5.70  ม.

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทยแฝด 2 ห้องนอน
B024
บ้านทรงไทยแฝด 2 ห้องนอน

ขนาด   :  กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด  :  9.50x8x5.50  เมตร

ห้องนอน   :   3x3x2.70   เมตร

ชานด้านหน้า  :  3x2  เมตร

ราคา 0 บาท
บ้านทรงไทย
B025
บ้านทรงไทย

ขนาด : กว้าง x ยาว x สูง

พื้นที่ทั้งหมด   : 

ราคา 0 บาท
 
Online:  2
Visits:  1,149,737
Today:  51
PageView/Month:  51